Yetişkin Terapisi

Yetişkinlik, türlü zorluk ve eşikler ile karakterize bir yaşam dönemidir. Bireylerin mesleki, düşünsel ve duygusal olarak en verimli geçirmesi beklenen bu dönem, gerek yaşamımızın ilk yıllarından getirdiğimiz yanlış öğrenilmiş ilişkiler, gerekse güncel yaşamın önümüze çıkardığı baş edilmesi zor engeller nedeniyle kimi zaman beklenen verimin ve doyumun yaşanamamasına sebep olur.
Yetişkin psikoterapileri (psikoterapisi), geçmişin engellerini, şimdinin zorluklarını ve geleceğe dair endişeleri fark etme ve çözümleme sürecidir. Bu süreçte bir psikoterapist eşliğinde kişi mutluluğunun önündeki engelleri yok edebilir; kendi yaşamını arzuları ve beklentileri doğrultusunda yeniden düzenleyebilir.

Çalışma Alanlarım:
· Panik Bozukluk
· Agorafobi
· Kaygı Bozuklukları
· Sosyal Kaygı Bozukluğu
· Yaygın Kaygı Bozukluğu
· Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
· Özgül Fobiler
· Majör Depresif Bozukluk (Depresyon)
· Obsesif-Kompülsif Bozukluk (OKB)
· Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)
· Akut Stres Bozukğu
· Yeme Bozuklukları (Anoreksiya Nervoza, Bulimiya Nervoza, Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu, Kaçıngan/Kısıtlı Yiyecek Alımı Bozukluğu, Geri Çıkarma-Geviş Getirme Bozukluğu, Tanımlanmamış Beslenme ve Yemek Bozukluğu, Pika)
· Dışa Atım Bozuklukları (Enürezis-Enkoprezis)
· Bedensel Belirti ve İlişkili Bozukluklar
· Beden Algısı Bozukluğu
· Hastalık Kaygısı
· Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu)
· Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
· Bipolar Bozukluk
· Dissosiyatif Bozukluklar (Depersonalizasyon-Derealizasyon-Amnezi-Kimlik Çözülmesi)
· Sınav Kaygısı
· Özgüven Eksikliği
· Öfke Problemleri

× Sizlere Nasıl Yardımcı Olabilirim ?