EMDR Terapisi

EMDR; İngilizce olarak Eye Movement Desensitization and Reprocessing ,Türkçe olarak ise Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme olarak adlandırılmaktadır. Bu tekniğin temel mantığı, yaşadığımız ruhsal sıkıntıların kaynağını bulmak ve bu kaynağın bizde şimdi yarattığı ruhsal ve fiziksel sıkıntıları tedavi etmektir.

EMDR’ nin temel amacı geçmişten bugüne bizde zamanla oluşan ve artık otomatik hale gelmiş olan sıkıntılı, takıntılı veya olumsuz olarak adlandırdığımız düşünceleri değiştirmektir. Doğru ve yeterli uygulanan teknikler sonrasında olumsuz düşüncelerimiz yerini mantıklı, makul ve kabul edilebilir düşüncelere bırakır.

× Sizlere Nasıl Yardımcı Olabilirim ?